1,5 mld zł straty JSW za 2020 rok

… nie przeszkodziło to jednak, aby w lutym spółka wypłaciła górnikom tzw. 14 z „zysku”.