Inflacja na wysokim poziomie do 2023 roku. Prognozy NBP

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne w okresie tuż przed nieoczekiwaną podwyżką stóp proc. przez RPP spodziewały się, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie w 2022 roku 4,5 proc. Eksperci przewidywali w 2022 roku wzrost PKB Polski o 4,7 proc. i referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie 0,6 proc.