„Rosną nakłady na służbę zdrowia”. Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2022 r. Zakłada on, że dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł a wydatki – 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.