Amazon zatrudnia detektywów do inwigilacji Związków Zawodowych

W Polsce detektywi z firmy Pinkerton byli „przemycani”do budynków Amazona by nadzorować pracowników