Czy stopy procentowe będą obniżone? Prognozy ekspertów

Większość ekonomistów nie spodziewa się obniżenia stóp procentowych po dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które zakończy się jutro. W ich zgodnej opinii bank centralny będzie w najbliższych miesiącach starał się utrzymywać notowania euro na poziomie 4,50 zł.