Pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa!

Branża gastronomiczna składa pozew zbiorowy. Można w prosty sposób dołączyć do lokomotywy i walczyć o zadośćuczynienie za krzywdy.