Wolny rynek to jedyna droga. Książe Lichtensteinu o tym jak wygrać z Chinami.

Uwolnienie siły wolnego rynku oraz przedsiębiorczości to jedyna droga naprzód dla Europy. Zamiast naśladować chińskie centralne planowanie, Zachód musi powrócić do wartości, które początkowo sprawiły, że był potężny i prosperował: do innowacyjności, wolności i przedsiębiorczości.