Złe prognozy dla Polski, fatalne dla strefy euro

Pogorszyły się przewidywania Komisji Europejskiej dla polskiej gospodarki w 2020 roku. Nasz PKB spadnie o 4,6 proc., a nie o 4,3 proc., jak prognozowano w maju. Z drugiej strony, poprawiono prognozę na 2021 rok – PKB wzrośnie wtedy o 4,3 proc, a nie o 4,1 proc. W dodatku, Polska wypada lepiej niż strefa euro, dla której KE przewiduje spadek tegorocznego PKB o 8,7 proc.